Foodno1.com 今日美食

A+ R A-

當歸紅棗煲雞湯

列印

s183-fc-a-e01.jpg (26896 bytes)

當歸紅棗煲雞湯

坐 月 期 間 , 滋 補 不 足 , 脾 腎 皆 虛 , 就 會 心 跳 煩 燥 , 麵 如 菜 色 , 亦 沒 有 精 神 和 體 力 照 料 初 生 BB 。 常 飲 補 血 養 顏 雞 湯 , 培 元 固 本 , 神 采 重 現 , 做 個 開 心 快 樂 靚 媽 咪 。

材 料 :
當 歸 頭 8 錢
紅 棗 5粒
水 10 碗
雞 項 1 隻
(汆水)
川芎 4錢

調 味 料 :
鹽 1茶匙
(撥平匙麵)
薑 3片

s183-fc-a-e02.jpg (10656 bytes)

s183-fc-a-e03.jpg (11671 bytes)

川芎
川 芎 是 中 藥 材 , 有 行 氣 活 血 、 止 痛 袪 風 功 效 。 凡 用 雞 或 鴨 燉 藥 材 作 食 療 , 如 果 身 體 太 弱 或 消 化 力 欠 佳 , 病 後 體 力 未 復 元 者 , 應 先 將 雞 、 鴨 皮 剝 去 燉 湯 水 飲 用 。

禁 忌 : 感 冒 未 清 , 燥 熱 者 不 宜 飲 用 此 湯 。

/images/stories/mno1-signoff.gif
Hits
廣告看板

媽媽須知->必看

 今日健康  HealthNo1.com 更多資訊:

 - 媽媽須知 |  - 坐 月
( 因本網站系統關係, 內容不會更新 )

相關資訊

Healthno1.com 今日健康

現在有 40 訪客 在線上

登入

廣告看板