Foodno1.com 今日美食

A+ R A-

凍椰菜敷胸 紓緩谷奶痛楚

列印
alt

201mh-a-title01.gif (6933 bytes)

迎 接 新 生 命 的 喜 悅 之 餘 , 媽 咪 隨 即 要 面 對 胸 部 大 重 整 的 貼 身 問 題 , 今 期 專 家 會 教 大 家 各 種 胸 部 護 理 紓 緩 大 法 。

冷 敷 乳 房 能 令 乳 腺 收 縮 , 減 少 製 造 乳 汁 , 不 餵 哺 人 奶 的 媽 咪 , 在 谷 奶 時 無 咁 脹 痛 , 荃 灣 港 安 醫 院 推 介 用 雪 凍 椰 菜 敷 胸 , 減 輕 媽 咪 谷 奶 痛 苦 。

1. 敷 雪 凍 椰 菜

201mh-a0101.jpg (8420 bytes)

▲ 敷 雪 凍 椰 菜 , 毋 須 將 椰 菜 清 洗 , 只 要 直 接 放 入 雪 櫃 下 格 雪 凍 一 至 兩 日 , 或 可 將 椰 菜 分 開 一 片 片 。

201mh-a0102.jpg (7291 bytes)

▲ 若 外 層 幾 塊 較 污 糟 可 唔 用 。

201mh-a0103.jpg (7617 bytes)

▲ 中 心 位 置 因 較 硬 亦 唔 用 。

201mh-a0104.jpg (8903 bytes)

▲ 鋪 在 胸 部 上 冷 敷 至 椰 菜 變 暖 , 需 時 十 五 至 二 十 分 鐘 左 右 。 然 後 將 椰 菜 丟 掉 。 若 胸 部 仍 然 脹 痛 難 忍 , 可 重 覆 再 敷 。 切 忌 將 椰 菜 敷 在 乳 頭 位 置 , 以 免 刺 激 敏 感 的 乳 頭 , 致 出 現 痛 楚 。

2. 手 擠 乳 汁

若 果 B B 唔 想 食 奶 造 成 谷 奶 痛 楚 , 可 先 用 手 將 奶 擠 出 再 儲 存 好 , 待 B B 想 食 奶 時 再 翻 熱 。 用 手 擠 奶 , 要 注 意 手 勢 正 確 , 以 免 弄 傷 乳 頭 及 乳 腺 。

用 手 擠 奶 前 首 先 洗 淨 雙 手 , 在 乳 暈 後 面 位 置 用 雙 手 上 下 、 左 右 有 節 奏 地 向 乳 頭 擠 壓 。 如 無 乳 汁 立 即 流 出 , 可 繼 續 重 覆 做 。

先 將 一 邊 乳 房 的 奶 汁 擠 出 , 才 擠 另 一 邊 乳 房 , 大 概 需 時 1 5 - 2 0 分 鐘 完 成 。

3. 用 吸 奶 器

選 擇 吸 奶 器 輔 助 , 可 減 低 手 部 疲 累 , 最 好 揀 有 吸 力 調 節 型 號 , 因 為 每 個 媽 咪 需 要 的 吸 力 不 同 。

201mh-a0105.jpg (8130 bytes)

▲ 豪 華 型 手 動 吸 乳 器 , 具 吸 力 調 節 , 可 作 遙 控 手 泵 , 由 他 人 代 為 操 作 。

201mh-a0106.jpg (8041 bytes)

▲ 將 奶 汁 用 奶 樽 盛 載 放 入 雪 櫃 內 , 稍 後 給 B B 餵 食 , 一 般 放 置 雪 櫃 下 格 的 乳 汁 可 儲 存 4 8 小 時 , 若 放 入 冰 格 更 可 儲 存 長 達 3 個 月 之 久 。

/images/stories/mno1-signoff.gif

Hits
廣告看板

媽媽須知->必看

 今日健康  HealthNo1.com 更多資訊:

 - 媽媽須知 |  - 坐 月
( 因本網站系統關係, 內容不會更新 )

Healthno1.com 今日健康

現在有 29 訪客 在線上

登入

廣告看板