Foodno1.com 今日美食

A+ R A-

回奶秘方生麥芽煲水

列印

201mh-a-title05.gif (5130 bytes)

生 麥 芽 煲 水 製 法

201mh-a0501.jpg (8939 bytes)

▲ 從 藥 材 舖 買 二 兩 生 麥 芽 。

201mh-a0502.jpg (8405 bytes)

▲ 加 入 3 碗 水 煲 成 1 碗 。

201mh-a0503.jpg (8265 bytes)

▲ 連 續 飲 用 5 至 7 日 , 每 日 1 碗 見 效 。

201mh-a0504.jpg (7946 bytes)

香 港 中 醫 學 會 會 立 中 醫 學 院 教 授 梁 樂 昌 提 供 一 條 回 奶 秘 方 ── 生 麥 芽 煲 水 , 收 奶 效 果 比 淡 豆 豉 煲 水 更 佳 。

豬 閏 水 回 奶 快

周 太 在 產 後 四 天 左 右 , 谷 奶 令 乳 房 硬 得 有 如 石 頭 , 令 她 坐 立 不 安 。

201mh-a0505.jpg (10604 bytes)

周 太 後 來 聽 從 老 人 家 說 , 每 天 飲 用 2 碗 豬 閏 水 。

201mh-a0506.jpg (10408 bytes)

飲 了 3 次 豬 閏 水 後 , 「 石 頭 」 軟 化 了 , 胸 部 亦 消 痛 。

淡 豆 豉 湯 製 法

黎 燕 珊 表 示 每 次 生 完 B B 之 後 由 於 都 選 擇 唔 餵 人 奶 , 所 以 「 谷 奶 」 情 況 特 別 嚴 重 , 胸 部 腫 痛 難 忍 。

她 依 照 老 人 家 的 古 老 秘 方 , 飲 用 一 次 淡 豆 豉 湯 之 後 , 即 有 效 地 回 奶 , 完 全 解 決 到 谷 奶 脹 痛 的 問 題 。

201mh-a0507.jpg (6292 bytes)

▲ 將 1 兩 淡 豆 豉 煲 3 碗 水 。

201mh-a0508.jpg (9066 bytes)

▲ 慢 火 煲 成 大 半 碗 。

201mh-a0509.jpg (8073 bytes)

▲ 連 續 5 天 飲 用 , 每 日 1 次 有 收 奶 作 用 。 淡 豆 豉 可 在 雜 貨 店 買 到 。

回 奶 丸 有 副 作 用

服 食 回 奶 丸 ( Parlodel ) , 幫 助 回 奶 , 唔 會 有 谷 奶 的 辛 苦 。
乳 房 谷 奶 一 般 在 產 後 一 星 期 後 出 現 , 如 果 決 定 唔 餵 人 奶 的 媽 咪 在 出 院 前 , 可 先 向 婦 科 醫 生 查 詢 回 奶 丸 砼 合 適 使 用 方 法 , 回 奶 丸 一 般 視 乎 谷 奶 情 況 才 可 服 食 , 大 致 食 5 - 7 日 , 每 日 2 次 都 已 經 見 效 。
由 於 回 奶 丸 可 能 有 副 作 用 , 部 分 醫 生 已 經 唔 建 議 食 回 奶 丸 , 始 終 天 然 方 法 係 好 些 !

/images/stories/mno1-signoff.gif
Hits
廣告看板

媽媽須知->必看

 今日健康  HealthNo1.com 更多資訊:

 - 媽媽須知 |  - 坐 月
( 因本網站系統關係, 內容不會更新 )

Healthno1.com 今日健康

現在有 55 訪客 在線上

登入

廣告看板