Foodno1.com 今日美食

A+ R A-

墊水泡減傷口痛楚

列印

201mh-a-title07.gif (4736 bytes)


無 論 係 順 產 抑 或 剖 腹 , 傷 口 痛 楚 在 產 後 第 一 周 會 最 厲 害 , 呢 個 時 候 可 利 用 一 些 小 工 具 令 自 己 舒 服 些 。

順 產 傷 口

墊 水 泡 坐 紓 痛

201mh-a0701.jpg (8819 bytes)

千 祈 唔 好 企 得 太 耐 , 以 免 造 成 壓 力 加 重 傷 口 痛 楚 。 若 果 驚 坐 響 度 傷 口 會 痛 , 可 利 用 產 婦 專 用 水 泡 墊 住 坐 , 令 傷 口 無 咁 痛 。

媽 咪 心 得 ── 周 太 201mh-a0702.jpg (7483 bytes)

周 太 有 一 個 歲 半 大 仔 仔 , 仍 記 得 產 後 躺 了 半 日 病 床 後 , 坐 起 來 時 感 覺 到 傷 口 痛 楚 好 似 撕 裂 般 。
周 太 馬 上 要 向 老 公 求 救 買 了 一 個 水 泡 墊 著 坐 , 產 後 一 整 天 就 全 靠 水 泡 才 能 坐 下 。 她 特 別 提 醒 順 產 的 媽 咪 , 記 得 要 買 定 個 水 泡 入 院 生 仔 。

剖 腹 產 傷 口

要 餵 B B 飲 奶 時 , 可 把 小 枕 頭 放 在 傷 口 上 , 咁 就 可 以 減 少 觸 碰 傷 口 引 起 痛 楚 喇 !

201mh-a0703.jpg (9189 bytes)

產 後 運 動 復 原 快

201mh-a0704.jpg (11595 bytes)任 太 誕 下 囡 囡 四 個 多 月 , 在 生 仔 時 因 太 用 力 , 會 陰 肌 肉 的 疲 倦 及 痛 楚 感 覺 足 足 持 續 了 一 個 月 之 久 。

她 說 做 產 後 運 動 對 會 陰 肌 肉 復 原 有 很 大 幫 助 , 提 醒 媽 咪 在 醫 護 人 員 允 許 下 , 不 妨 盡 早 開 始 做 產 後 運 動 。

以 下 教 你 簡 單 的 產 後 運 動 , 助 你 收 緊 會 陰 肌 肉 , 產 婦 可 在 順 產 後 2 4 小 時 或 手 術 後 4 天 開 始 做 。

201mh-a0705.jpg (23621 bytes)

首 先 仰 臥 , 屈 曲 雙 腳 , 雙 腳 微 微 張 開 。

201mh-a0706.jpg (9322 bytes)

然 後 收 縮 腹 部 、 肛 門 、 會 陰 及 尿 道 口 肌 肉 , 數 5 下 然 後 放 鬆 。 每 小 時 2 0 次 , 此 動 作 亦 可 坐 著 或 站 著 時 進 行 , 有 助 會 陰 肌 肉 收 緊 及 復 原 。
/images/stories/mno1-signoff.gif
Hits
廣告看板

媽媽須知->必看

 今日健康  HealthNo1.com 更多資訊:

 - 媽媽須知 |  - 坐 月
( 因本網站系統關係, 內容不會更新 )

Healthno1.com 今日健康

現在有 23 訪客 在線上

登入

廣告看板