Foodno1.com 今日美食

A+ R A-

C手勢固定乳房 BB飲奶唔怕甩嘴

列印

s190mh-a04.jpg (48973 bytes)

媽 咪 正 式 授 乳 時 可 能 會 發 現 沒 有 想 像 中 容 易 , 既 怕 被 B B 弄 痛 乳 頭 , 又 怕 B B 啜 不 到 奶 。 其 實 , 媽 咪 只 要 掌 握 正 確 的 餵 哺 技 巧 , 過 程 自 然 順 利 和 得 心 應 手 。

利用姆指食指固定乳房

媽 咪 乳 房 或 乳 頭 的 擺 動 , 會 阻 礙 B B 吸 取 乳 汁 。 解 決 方 法 好 簡 單 , 只 要 媽 咪 掌 握 正 確 授 乳 手 勢 , 先 把 姆 指 和 食 指 圈 成 一 個 C 字 , 輕 擠 壓 乳 房 才 放 入 B B 口 中 。 可 令 B B 吸 吮 到 媽 咪 整 個 乳 頭 及 部 分 乳 暈 , 從 而 吃 到 母 乳 。

媽 咪 授 乳 期 間 , 再 利 用 兩 隻 手 指 托 著 乳 房 來 固 定 位 置 ; 若 乳 房 較 大 , 則 用 整 隻 手 掌 承 托 。 只 要 當 B B 張 開 口 時 把 乳 房 推 進 , B B 便 能 吸 吮 整 個 乳 頭 及 乳 暈 。

左右乳房輪流餵

媽 咪 每 次 餵 奶 應 讓 B B 吮 空 一 邊 乳 房 , 才 吸 吮 另 一 邊 。 在 下 次 餵 奶 時 則 應 由 未 被 吮 空 的 一 邊 乳 房 開 始 。

原 因 : B B 最 初 十 分 鐘 吮 啜 的 奶 是 前 乳 , 水 分 和 乳 糖 分 量 較 多 ; 十 分 鐘 後 所 吸 出 的 乳 汁 是 後 乳 , 脂 肪 成 分 較 多 。 要 B B 吸 收 足 夠 養 分 和 飽 肚 , 就 得 一 次 過 吸 吮 全 部 乳 汁 。

吸吮正確姿勢

s190mh-a01.jpg (15605 bytes)B B 啜 極 都 啜 唔 到 奶 , 唔 通 係 自 己 唔 夠 奶 ? ! 媽 咪 唔 使 擔 心 住 , 可 能 係 B B 吮 啜 的 姿 勢 錯 誤 有 關 。

因 為 B B 吸 吮 乳 頭 是 飲 不 到 奶 的 , 只 有 吸 吮 乳 暈 刺 激 乳 暈 下 的 輸 乳 管 , 乳 汁 才 會 流 出 。 所 以 媽 咪 要 小 心 留 意 B B 吸 吮 的 姿 勢 是 否 正 確 。

其 實 讓 B B 吮 啜 技 巧 很 易 掌 握 , 媽 咪 只 要 留 意 B B 的 口 腔 , 包 括 咀 唇 、 牙 床 及 舌 頭 完 全 含 著 整 個 乳 頭 及 部 分 乳 暈 。 乳 頭 應 放 入 B B 口 內 吋 半 至 2 吋 , 而 B B 舌 頭 應 在 乳 頭 和 乳 暈 之 下 。

授乳小技巧

s190mh-a03.jpg (24920 bytes)

手指放口鬆開乳頭

不 用 限 定 B B 吸 吮 母 乳 的 時 間 , 當 他 感 到 滿 足 , 就 會 自 動 放 開 ; 不 過 如 需 要 他 放 開 乳 頭 , 媽 咪 不 要 強 行 拉 出 乳 房 , 那 只 會 弄 痛 和 弄 損 自 己 的 乳 頭 ; 可 先 輕 輕 放 手 指 入 B B 口 中 , 就 可 以 令 他 停 止 吸 吮 , 之 後 才 把 B B 移 離 乳 房 即 可 。

/images/stories/mno1-signoff.gif
Hits
廣告看板

媽媽須知->必看

 今日健康  HealthNo1.com 更多資訊:

 - 媽媽須知 |  - 坐 月
( 因本網站系統關係, 內容不會更新 )

相關資訊

Healthno1.com 今日健康

現在有 20 訪客 在線上

登入

廣告看板