C手勢固定乳房 BB飲奶唔怕甩嘴

s190mh-a04.jpg (48973 bytes)

媽 咪 正 式 授 乳 時 可 能 會 發 現 沒 有 想 像 中 容 易 , 既 怕 被 B B 弄 痛 乳 頭 , 又 怕 B B 啜 不 到 奶 。 其 實 , 媽 咪 只 要 掌 握 正 確 的 餵 哺 技 巧 , 過 程 自 然 順 利 和 得 心 應 手 。

利用姆指食指固定乳房

媽 咪 乳 房 或 乳 頭 的 擺 動 , 會 阻 礙 B B 吸 取 乳 汁 。 解 決 方 法 好 簡 單 , 只 要 媽 咪 掌 握 正 確 授 乳 手 勢 , 先 把 姆 指 和 食 指 圈 成 一 個 C 字 , 輕 擠 壓 乳 房 才 放 入 B B 口 中 。 可 令 B B 吸 吮 到 媽 咪 整 個 乳 頭 及 部 分 乳 暈 , 從 而 吃 到 母 乳 。

媽 咪 授 乳 期 間 , 再 利 用 兩 隻 手 指 托 著 乳 房 來 固 定 位 置 ; 若 乳 房 較 大 , 則 用 整 隻 手 掌 承 托 。 只 要 當 B B 張 開 口 時 把 乳 房 推 進 , B B 便 能 吸 吮 整 個 乳 頭 及 乳 暈 。

左右乳房輪流餵

媽 咪 每 次 餵 奶 應 讓 B B 吮 空 一 邊 乳 房 , 才 吸 吮 另 一 邊 。 在 下 次 餵 奶 時 則 應 由 未 被 吮 空 的 一 邊 乳 房 開 始 。

原 因 : B B 最 初 十 分 鐘 吮 啜 的 奶 是 前 乳 , 水 分 和 乳 糖 分 量 較 多 ; 十 分 鐘 後 所 吸 出 的 乳 汁 是 後 乳 , 脂 肪 成 分 較 多 。 要 B B 吸 收 足 夠 養 分 和 飽 肚 , 就 得 一 次 過 吸 吮 全 部 乳 汁 。

吸吮正確姿勢

s190mh-a01.jpg (15605 bytes)B B 啜 極 都 啜 唔 到 奶 , 唔 通 係 自 己 唔 夠 奶 ? ! 媽 咪 唔 使 擔 心 住 , 可 能 係 B B 吮 啜 的 姿 勢 錯 誤 有 關 。

因 為 B B 吸 吮 乳 頭 是 飲 不 到 奶 的 , 只 有 吸 吮 乳 暈 刺 激 乳 暈 下 的 輸 乳 管 , 乳 汁 才 會 流 出 。 所 以 媽 咪 要 小 心 留 意 B B 吸 吮 的 姿 勢 是 否 正 確 。

其 實 讓 B B 吮 啜 技 巧 很 易 掌 握 , 媽 咪 只 要 留 意 B B 的 口 腔 , 包 括 咀 唇 、 牙 床 及 舌 頭 完 全 含 著 整 個 乳 頭 及 部 分 乳 暈 。 乳 頭 應 放 入 B B 口 內 吋 半 至 2 吋 , 而 B B 舌 頭 應 在 乳 頭 和 乳 暈 之 下 。

授乳小技巧

s190mh-a03.jpg (24920 bytes)

手指放口鬆開乳頭

不 用 限 定 B B 吸 吮 母 乳 的 時 間 , 當 他 感 到 滿 足 , 就 會 自 動 放 開 ; 不 過 如 需 要 他 放 開 乳 頭 , 媽 咪 不 要 強 行 拉 出 乳 房 , 那 只 會 弄 痛 和 弄 損 自 己 的 乳 頭 ; 可 先 輕 輕 放 手 指 入 B B 口 中 , 就 可 以 令 他 停 止 吸 吮 , 之 後 才 把 B B 移 離 乳 房 即 可 。

/images/stories/mno1-signoff.gif

更多相關資訊

孕婦食含水銀魚類可致畸胎
孕婦食含水銀魚類可致畸胎 孕婦須知 11989 views
懷孕四個月 照超音波
懷孕四個月 照超音波 完全懷孕期手冊 58242 views
懷孕女性使用的奶粉
懷孕女性使用的奶粉 孕婦須知 16095 views
孕婦石頭族
孕婦石頭族 孕婦須知 15736 views
患"產前抑鬱症"多需剖腹產子
患"產前抑鬱症"多需剖腹產子 孕婦須知 11418 views

No1Media.com『今日生活』

(飲食頻道):
今日美食  |  今日美食 (ENG)

(健康頻道):
今日健康   今日中藥  | 今日營養

 (親子頻道):
今日媽媽  |   今日BB  |  今日兒童 


MotherNo1.com 正在使用cookies
來改善用戶體驗和網站服務。要關閉此訊息,請選"同意"我們的Cookie政策及繼續使用站內功能。