C手勢固定乳房 BB飲奶唔怕甩嘴

s190mh-a04.jpg (48973 bytes)

媽 咪 正 式 授 乳 時 可 能 會 發 現 沒 有 想 像 中 容 易 , 既 怕 被 B B 弄 痛 乳 頭 , 又 怕 B B 啜 不 到 奶 。 其 實 , 媽 咪 只 要 掌 握 正 確 的 餵 哺 技 巧 , 過 程 自 然 順 利 和 得 心 應 手 。

利用姆指食指固定乳房

媽 咪 乳 房 或 乳 頭 的 擺 動 , 會 阻 礙 B B 吸 取 乳 汁 。 解 決 方 法 好 簡 單 , 只 要 媽 咪 掌 握 正 確 授 乳 手 勢 , 先 把 姆 指 和 食 指 圈 成 一 個 C 字 , 輕 擠 壓 乳 房 才 放 入 B B 口 中 。 可 令 B B 吸 吮 到 媽 咪 整 個 乳 頭 及 部 分 乳 暈 , 從 而 吃 到 母 乳 。

媽 咪 授 乳 期 間 , 再 利 用 兩 隻 手 指 托 著 乳 房 來 固 定 位 置 ; 若 乳 房 較 大 , 則 用 整 隻 手 掌 承 托 。 只 要 當 B B 張 開 口 時 把 乳 房 推 進 , B B 便 能 吸 吮 整 個 乳 頭 及 乳 暈 。

左右乳房輪流餵

媽 咪 每 次 餵 奶 應 讓 B B 吮 空 一 邊 乳 房 , 才 吸 吮 另 一 邊 。 在 下 次 餵 奶 時 則 應 由 未 被 吮 空 的 一 邊 乳 房 開 始 。

原 因 : B B 最 初 十 分 鐘 吮 啜 的 奶 是 前 乳 , 水 分 和 乳 糖 分 量 較 多 ; 十 分 鐘 後 所 吸 出 的 乳 汁 是 後 乳 , 脂 肪 成 分 較 多 。 要 B B 吸 收 足 夠 養 分 和 飽 肚 , 就 得 一 次 過 吸 吮 全 部 乳 汁 。

吸吮正確姿勢

s190mh-a01.jpg (15605 bytes)B B 啜 極 都 啜 唔 到 奶 , 唔 通 係 自 己 唔 夠 奶 ? ! 媽 咪 唔 使 擔 心 住 , 可 能 係 B B 吮 啜 的 姿 勢 錯 誤 有 關 。

因 為 B B 吸 吮 乳 頭 是 飲 不 到 奶 的 , 只 有 吸 吮 乳 暈 刺 激 乳 暈 下 的 輸 乳 管 , 乳 汁 才 會 流 出 。 所 以 媽 咪 要 小 心 留 意 B B 吸 吮 的 姿 勢 是 否 正 確 。

其 實 讓 B B 吮 啜 技 巧 很 易 掌 握 , 媽 咪 只 要 留 意 B B 的 口 腔 , 包 括 咀 唇 、 牙 床 及 舌 頭 完 全 含 著 整 個 乳 頭 及 部 分 乳 暈 。 乳 頭 應 放 入 B B 口 內 吋 半 至 2 吋 , 而 B B 舌 頭 應 在 乳 頭 和 乳 暈 之 下 。

授乳小技巧

s190mh-a03.jpg (24920 bytes)

手指放口鬆開乳頭

不 用 限 定 B B 吸 吮 母 乳 的 時 間 , 當 他 感 到 滿 足 , 就 會 自 動 放 開 ; 不 過 如 需 要 他 放 開 乳 頭 , 媽 咪 不 要 強 行 拉 出 乳 房 , 那 只 會 弄 痛 和 弄 損 自 己 的 乳 頭 ; 可 先 輕 輕 放 手 指 入 B B 口 中 , 就 可 以 令 他 停 止 吸 吮 , 之 後 才 把 B B 移 離 乳 房 即 可 。

/images/stories/mno1-signoff.gif

更多相關資訊

懷多胞胎易早產 宜提早兩月放產假
懷多胞胎易早產 宜提早兩月放產假 孕婦須知 18087 views
高危妊娠情況
高危妊娠情況 孕婦須知 11653 views
辨公室偷閒減壓法
辨公室偷閒減壓法 孕婦須知 13164 views
勤做產前運動有助順產
勤做產前運動有助順產 孕婦須知 95533 views
兩側卵巢皆被切除
兩側卵巢皆被切除 孕婦須知 11932 views

No1Media.com『今日生活』

(飲食頻道):
今日美食  |  今日美食 (ENG)

(健康頻道):
今日健康   今日中藥  | 今日營養

 (親子頻道):
今日媽媽  |   今日BB  |  今日兒童 


MotherNo1.com 正在使用cookies
來改善用戶體驗和網站服務。要關閉此訊息,請選"同意"我們的Cookie政策及繼續使用站內功能。