Foodno1.com 今日美食

A+ R A-

孕婦須知/孕婦須知
作者:Netmedia 時代動力
慳 錢 服 裝 推 介 大 肚 裙 只 著 幾 個 月 , 唔 多 符 合 經 濟 效 益 , 不 宜 多 買 , 動 動 腦 筋 將 時 興 的 裙 款 自 由 配 搭 , 做 個 靚...
| 12717 點擊次數 | 列印 |  E-mail | 更多...
孕婦須知/孕婦須知
作者:Netmedia 時代動力
懷 孕 三 、 四 個 月 特 別 容 易 覺 得 疲 倦 , 在 公 司 坐 得 耐 , 腰 骨 痛 痛 地 , 不 妨 在 自 己 座 位 , 又 或 入 休 息 室 做 以 下 簡 單 的 小...
| 11648 點擊次數 | 列印 |  E-mail | 更多...
孕婦須知/孕婦須知
作者:Netmedia 時代動力
呢 個 年 代 的 孕 婦 十 居 其 九 要 返 工 , 點 樣 好 好 把 握 呢 個 「 生 猛 」 的 大 肚 蜜 月 期 , 盡 量 減 低 懷 孕 期 生 理 變 化 的 影 響 , 精...
| 11183 點擊次數 | 列印 |  E-mail | 更多...
孕婦須知/孕婦須知
作者:Netmedia 時代動力
只 要 証 實 有 了 B B , 前 往 政 府 醫 院 登 記 , 醫 院 便 會 安 排 適 當 及 免 費 的 產 前 檢 查 給 你 ; 不 過 , 若 你 想 知 多 些 , 又 或 檢...
| 20009 點擊次數 | 列印 |  E-mail | 更多...
孕婦須知/孕婦須知
作者:Netmedia 時代動力
懷 孕 初 期 的 1 0 周 至 1 2 周 , 小 產 機 會 特 別 高 , 每 1 0 個 孕 婦 便 有 3 個 小 產 , 因 此 要 小 心 起 居 生 活 , 將 小 產 危 機 減 至 最 低...
| 17117 點擊次數 | 列印 |  E-mail | 更多...
孕婦須知/孕婦須知
作者:Netmedia 時代動力
有 了 B B 都 唔 使 擔 心 冇 埋 份 工 , 肚 褢 面 的 B B 就 等 於 有 度 免 炒 金 牌 , 波 士 亂 咁 炒 你 , 可 以 告 佢 ! 現 時 勞 工 法 例 可...
| 11814 點擊次數 | 列印 |  E-mail | 更多...
孕婦須知/孕婦須知
作者:Netmedia 時代動力
私 家 醫 院 驗 孕 方 法 收 費 詳 ...
| 35167 點擊次數 | 列印 |  E-mail | 更多...
孕婦須知/孕婦須知
作者:Netmedia 時代動力
經 過 一 番 努 力 , 是 否 造 人 成 功 就 得 看 看 驗 孕 的 是 結 果 。 若 你 月 經 逾 期 7 - 1 0 天 , 便 應 驗 孕 , 看 看 是 否 成 功 懷 有 千 禧 B...
| 24673 點擊次數 | 列印 |  E-mail | 更多...
孕婦須知/孕婦須知
作者:Netmedia 時代動力
助 產 呼 吸 運 動 , 能 增 加 肺 容 量 、 促 進 血 液 循 環 、 幫 助 產 婦 生 產 時 控 制 呼 吸 節 奏 及 用 力 。 主 要 分 腹 式 呼 吸 、 全 胸 式 呼...
| 12398 點擊次數 | 列印 |  E-mail | 更多...
孕婦須知/孕婦須知
作者:Netmedia 時代動力
產 婦 在 抵 達 醫 院 前 , 胎 兒 已 在 家 中 , 甚 或 交 通 工 具 上 , 急 不 及 待 出 世 , 新 任 媽 咪 最 緊 要 保 持 鎮 定 及 盡 快 報 警 , 靜 候...
| 10354 點擊次數 | 列印 |  E-mail | 更多...

第 9 頁, 共 14 頁

廣告看板

媽媽須知->必看

 今日健康  HealthNo1.com 更多資訊:

 - 媽媽須知 |  - 坐 月
( 因本網站系統關係, 內容不會更新 )
Healthno1.comwww.HealthNo1.com今日健康 1997年出版至 2017年已20年, 累積了1.9+萬篇健康資訊, 讓你隨時查閱男女老小的健康文章和有關的防病資料/庫。>> 按此看看你的健康狀況! 
廣告看板

Healthno1.com 今日健康

現在有 37 訪客 在線上

Foodno1.com 今日美食

efoodno1-footerhealthno1-footer  babyno1-footer

登入

廣告看板